NETi

- formidler av informasjon til internett siden 1995

Det grønne arktis - og et glimt fra 1997: Internet Archive: WayBackMachine -WikiTrans - Oversetting av navn på dyr, fugler, planter etc.

Nytt tilbud fra NETi.no: Namdal Seniorforum - kurs i bruk av PC, nettbrett og smarttelefon - høsten 2014 -

Send kommentarer til: Knut.Ekker@neti.no
Oppdatert: oktober 2011